Telegram.im


Butang Telegram untuk komunikasi segera dengan laman web

Dapatkan butang atau   Buat logo

Sudah diterima butang: 35239

Bilangan logo yang telah dibuat: 181338

Ini percuma!

Butang Telegram 2.0

Anda boleh membuat butang Telegram untuk laman web anda.

Dapatkan butang 2.0

Perlu lebih banyak butang?

Anda boleh mengambil lebih banyak butang di getbtn.com

GETBTN.com

Contoh butang


Setelah menekan, hubungan segera dengan telegram @widgetbot robot akan dibuka. Jika anda tidak mempunyai telegram, maka anda akan dijemput untuk menghubungi versi web, dengan itu anda tidak kehilangan pelanggan anda, walaupun mereka tidak mempunyai permohonan. Anda juga boleh meletakkan butang pada kenalan, bot atau saluran awam, dengan itu menarik penonton baru dan menerima maklum balas yang sangat baik!