Telegram.im


Butang Telegram untuk komunikasi segera dengan laman web

Dapatkan butang atau   Buat logo

Sudah diterima butang: 38463

Bilangan logo yang telah dibuat: 190578

Ini percuma!

Butang Telegram 2.0

Anda boleh membuat butang Telegram untuk laman web anda.

Dapatkan butang 2.0

Perlu lebih banyak butang?

Anda boleh mengambil lebih banyak butang di getbtn.com

GETBTN.com

Contoh butang


Setelah menekan, hubungan segera dengan telegram @widgetbot robot akan dibuka. Jika anda tidak mempunyai telegram, maka anda akan dijemput untuk menghubungi versi web, dengan itu anda tidak kehilangan pelanggan anda, walaupun mereka tidak mempunyai permohonan. Anda juga boleh meletakkan butang pada kenalan, bot atau saluran awam, dengan itu menarik penonton baru dan menerima maklum balas yang sangat baik!

Perkhidmatan tidak rasmi untuk Rasul Telegram. The site uses cookies to improve the service, increase its efficiency and convenience. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies, and have read and agree to the service privacy policy. OK